LIKUS, s.r.o.

Rating a informácie o LIKUS, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre LIKUS, s.r.o. 12426 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 84960. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 90.1989% spoločností je horších ako LIKUS, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti LIKUS, s.r.o." href="http://likus.sk-rating.com/">
   <img src="http://likus.sk-rating.com/likus.png" width="150" height="25" alt="Rating LIKUS, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating LIKUS, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia